หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   343   236   343 100.00
03513 รพสต.สำโรง   346   307   339 97.98
03514 รพสต.โนนสว่าง   344   181   336 97.67
03515 รพสต.กระแซง   348   122   341 97.99
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   344   260   300 87.21
03517 รพสต.หนองค้า   344   267   343 99.71

วันที่ 29-03-2023